Reumatikerföreningens verksamhet

Årsmötet inleder årets verksamhet med val och information.

  • Temadagar om de olika reumatiska sjukdomarna.
  • En sommarutflykt om ekonomin tillåter
  • Surströmming på hösten.
  • Julbord.
  • Studiecirklar av olika ämnen, som tex hobbyverksamhet, diagnoscirklar.

Alla evenemang annonseras i Kalix-Bladet.

Alla som är intresserade av handikappolitiska frågor är välkomna till möten och sammankomster med oss.