Kalix

Reumatikerföreningen Kalix – Styrelse 2023

Vi har 6  styrelsemöten/år. Representanter i: Funktionsrätt Kalix  styrelse, KTR 4 ggr/år, Patientrådet, ABF Kalix, 3 repr i Distriktets rep,skap.

Ordförande:
Lisette Eriksson
076 – 844 08 86
[email protected]

Vice ordförande:
Kjell Nyholm
070 – 5570 83 82
[email protected]

Sekreterare:
Kjell Nyholm
070 – 5570 83 82
[email protected]

Kassör:
Birgitta Spets

Ledamot
Gerd Strand

Ledamot:
Britt Bergman

Ledamot:
Lisbeth Andersson

Ledamot:
Karin Johansson

Ersättare:
Eivor Gählman

Revisorer
Ingrid Pettersson
Ann-Chatrin Lundholm

Valberedning:
Siw Wennberg

Valberedning:
Marlene Eriksson